Økonomiske mål og drømme

 • Denne side indeholder:
  • Økonomiske drømme
  • Målene er planen
  • Realistiske mål
  • Konkrete mål
  • Tidsramme for mål
  • Vores økonomiske mål

Det første man skal have på plads, inden man beslutter sine økonomiske mål, eller mål i det hele taget, er hvorfor. Hvorfor vil vi ændre eller styre vores økonomi i en bestemt retning? Hvad er formålet, med at opsætte mål? Altså skal man gøre sig klart, hvad drømmen er. Drømmen for økonomien.

Økonomiske drømme

Ofte handler drømmen for vores økonomi om frihed. Gældsfrihed. Eller økonomisk frihed. Frihed til at kunne vælge, til at kunne være, til at kunne leve på en bestemt måde, som giver mening og værdi i vores specifikke livssituation.

Vores drømme handler om at vi gerne vil rejse og se verden, hvilket jo ikke er billigt. Og så vil vi gerne have muligheden, for måske ikke at arbejde indtil den politisk bestemte pensionsalder. Det er de to årsager, som som gør det attraktivt for os, at opsætte og forfølge vores økonomiske mål.

Målene er planen

De økonomiske mål man opsætter, er planen for hvordan man vil opnå drømmen. Altså hvilke dele af vores økonomi, som vi vil ændre på, for at bringe os tættere på drømmen for vores økonomi.

I princippet er der jo kun to knapper at skrue på; tjene flere penge eller bruge færre. Men hvor og hvordan, det er hvad målene omhandler. Her må man kigge bagud. Kigge på sidste års regnskab, og se hvad man kan gøre anderledes.

Realistiske økonomiske mål

Jeg startede faktisk året med at være i tvivl, om vi overhovedet skulle opsætte økonomiske mål. Nok mest fordi at målsætning, giver mulighed for at mislykkes, at fejle.

I virkeligheden handler det naturligvis om, at de mål man opsætter er realistiske. Målene er motiveret af drømmen, men målsætningen skal ikke være et drømmescenarie. Målsætningen skal være opnåelig, så man giver sig selv, de bedste forudsætninger for succes.

Målene bør stadig være ambitiøse. Man skal gøre en indsats, ændre nogle vaner eller mønstre for at opnå en ændring. Man må træffe nogle andre valg end man plejer, og gå på nogle kompromiser for at nå sine mål.

Konkrete økonomiske mål

Det er vigtigt for at kunne nå sine økonomiske mål, at de er konkrete. At sætte specifikke tal (beløb) på målene, gør at man ikke er i tvivl, om man er på rette vej og hvornår målet er opnået.

Et mål som “Spare mest muligt op”, bliver man aldrig færdig med. Man vil aldrig kunne sætte flueben og sige at det er opnået. Med andre ord, kan man ikke hverken fejle eller gennemføre.

Tidsramme for økonomiske mål

Det er en god ide at være specifik både på beløbet og på tidsrammen for målene. Oftest vil man opsætte mål som løber i et kalenderår, eller fx en opsparing til en specifik dato.

Hvis man undlader tidsafgrænsning på målene, snyder man sig selv for den motivation, der ligger i at kunne se at man gør det godt nok. At man er på rette vej, eller måske endda lidt foran.

Tidsrammen giver også anledning til evaluering. At man tjekker ind undervejs, og ser om det stadig er realistisk at nå i mål. Om der er forhold som gør, at man må ændre på målet eller tidshorisonten – det kan også være at det går hurtigere end beregnet.

Vores økonomiske mål for 2021

Her er vores 5 økonomiske mål for året, skrevet ind i Min BudgetBog fra bogserien FamilieFinanser. Målene er konkrete med beløb pr år, og gennemsnit pr måned hvor de evalueres, samt tidsafgrænset til at gælde i 2021.

Max 65.063 kr på madposten

Sidste år brugte vi 81.329 kr på mad. Alt mad inklusiv takeaway, restaurant, is osv. Det er 6777 kr pr måned i gennemsnit. Det vil vi gerne sænke med 20% i år. Hvilket vil sige max 5421 kr pr måned og 65.063 total.

Det betyder at vi skal bruge 1356 kr mindre pr måned i gennemsnit. Det vil vi gøre ved at købe takeaway mindre ofte, og ved at købe lidt mindre kød, og ved at blive bedre til kun at købe ind én gang ugentligt. Kort sagt, være bedre forberedt blandt andet ved at lave madplan.

Max 30.468 kr på voksen-lommepenge

I 2020 brugte vi 43.525 kr som “egoistpenge”, altså 3627 kr om måneden. Det vil vi gerne skære 30% af i år, så vi kun bruger 2539 kr pr måned, det vil sige at vi skal spare 1088 kr om måneden.

Den besparelse kommer *forhåbentligt* næsten af sig selv, i kraft af rygestop og processen dertil.

Max 11.449 kr på ting

Vi købte sidste år ting for 15265 kr/ 1272kr om måneden. I år vil vi holde os under 11.449, hvilket er 318 kr mindre pr måned. Det vil vi opnå ved at træne købestops-musklen. Købestop er en svær vaneændring, men jeg kan se at det går fremad for os.

Max 6.000 kr på tøj til familien

Det samme brugte vi i 2020,så det burde være realistisk at holde det leje.

Spare 192.000 kr op

Det lyder måske af meget, og det er det også, hvertfald for os. Dette første mål, er i virkeligheden det der er opsat til sidst. Efter at have lavet budgettet for 2021, og efter at have opsat de 4 andre mål.

I budgettet forventer vi en opsparing på 141.364 kr, som er “almindelig” opsparing (måske øremærket til kloakering, men opsparing uanset) og investering lagt sammen. Det vil sige, at holder vores budget for året, er de første 141.000 af de 192.000 i hus.

Dernæst har vi kigget på vores øvrige mål, altså hvilket overskud det vil give i budgettet, at opnå de 4 andre mål. Madposten er budgetteret til 72.000, her er altså 6937 kr frigivet, hvis vi holder budgettet.

Lommepenge er budgetteret til 36.000, så her hentes 5532 kr. Ting og diverse er budgetteret til 20.000 (buffer i tilfælde af at mand og børn vælger at opgradere computere), sidste år brugte vi under 2000 på diverse og ting har vi opsat mål omkring, hvilket frigiver 6551 kr. Tøj er budgetteret til 7000 kr, så her er også 1000 kr.

Hvilket total set er 20.020 kr sparet, ved at opnå de 4 mål. Det bringer os nu på 161.384 kr af de 192.000. Hvilket betyder at der skal opspares yderligere 30.616 kr i løbet af året, i gennemsnit 2552 kr på måned.

De sidste penge kommer fra ekstra salg på dba, retur fra sygeforsikring Danmark og returpant. Fra overskud på de øvrige poster i budgettet, og eventuelle yderligere besparelser på de 4 mål. Og fra eventuelt højere løn end forventet.

Bloggen FamilieFinanser 

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *