Bog: Min BudgetBog 2

Min BudgetBog 2 – Økonomisk Overblik på Årsbasis

Min BudgetBog 2 – Økonomisk Overblik på Årsbasis.

Størrelse: A5 og 220 sider. Papirkvalitet 120g.

Bogen indeholder:

Forventet Årsbudget – her laves en total oversigt over alle indtægter og udgifter, som du forventer i løbet af det næste år.

Budgetkonto og Forbrugskonto – beregn hvad du skal bruge på henholdsvis budgetkonto og forbrugskonto i løbet af året, samt hvor meget du skal overføre hver måned.

Opsparing og Gæld – få overblik over alt hvad du allierede har opsparet, investeret og alt hvad du skylder. Beregnes igen hvert år.

Net Worth – en beregning, der også tager højde for værdier fra fast ejendom, pensioner, dagsværdien på din bil med mere. Beregnes igen efter hvert år.

Drømmen – sæt ord på din drøm, det hjælper dig til at nå dine mål.

Årssider – skriv årstallet og dekorer siden hvis du har lyst.

Økonomiske Mål – opsæt præcise, målbare og attraktive mål for din økonomi det næste år. Evalueres efter ét år, og herefter opstilles nye mål for det næste år.

Årsregnskaber – noter dine udgifter og dit forbrug løbende gennem året. Regnskabet er delt i indtægter, udgifter til bolig, transport, øvrige faste, diverse, mad, gæld, opsparing og investering. Underkategorierne vælger du selv. Fx kan underkategorier for mad være dagligvarer, husholdningsprodukter, takeaway, restaurant, snacks. Mens underkategorier for diverse kan være tøj og sko, gaver, fornøjelser, ferie, lommepenge, kæledyr, helbred, ting til hjemmet, makeup og frisør, osv osv.

Procent – omregn dine tal for årets udgifter til procent.

Statistik – her kan du hvert år farvelægge dine udgifter procentvis og fordelt på kategorier.

Budget vs Regnskab – indsæt og sammenlign tallene fra det forventede budget (eller sidste års regnskab), med tallene fra regnskabet over de faktiske udgifter dette år.

52 uger – din tracker til ugentlige opsparingschallenges. Kan også bruges til at tracke vaner, fx hvilke uger du cykler på arbejde I stedet for at tage bilen osv.

Forbrugstracker 12 måneder – kan både bruges som No Spend- / Forbrugsfrit år-tracker, hvor du farver et felt for hver måned hvor du ikke har brugt nogle penge. Du kan vælge totalt købestop eller købestop på specifikke kategorier. Eller du kan tracke hvilke beløb du køber for i udvalgte kategorier, på de forskellige måneder. Trackeren vil vise dit forbrugsmønster.

Opsparingschallence 12 måneder – kan bruges på flere forskellige måder, fx kan du skrive beløb på hver af de 12 felter, og i fast eller valgfri rækkefølge, opspare beløbene måned for måned. Du kan også bruge trackeren sådan, at du skriver beløb for ting du har solgt, pant du har fundet på gåturen, eller penge du sparer mens du kvitter en dyr vane, fx to-go kaffe, bagerbesøg, skrabelodder eller tobak.

5 års Oversigt – her sammenholdes de 5 års regnskaber, der laves procent og statistik på hele perioden, de økonomiske mål evalueres samlet set, og der nedskrives tanker for din fremtidige økonomi.

Forskellen på Min BudgetBog 1 og Min BudgetBog 2

Det var oprindeligt min tanke, kun at lave én bog med budget/regnskab for både måned og år, men det blev alt for mange sider. Derfor er det blevet til to bøger, for at rumme hele “mit koncept” for hvordan jeg bogfører vores økonomi.

Min BudgetBog 1 består af 12 måneders regnskab. Under hver måned bogføres alle månedens udgifter, fordelt på kategorierne (Bolig, transport, øvrige faste udgifter, mad og diverse). Du har i denne bog, et meget detaljeret billede af din økonomi fra måned til måned, altså hvordan pengene fordeler sig på den enkelte måned

BudgetBog 2 består af 5 års regnskab. I hver kategori, laver du personlige underkategorier. Fx under “Diverse ” kan du lave op til 8 underkategorier, fx tøj, gaver, helbred, husdyr osv. Du har i denne bog, det store overblik over hvor mange penge der bruges på hver kategori og underkategorier, hvert år.

Bøgerne kan altså bruges enkeltstående, eller som supplement til hinanden. De tegner det økonomiske overblik på forskellige måder, jeg bruger selv begge dele.

Sparechallenges og trackere i Min BudgetBog 1 løber over en måned, hvor man kan skrive 31 beløb. I Min BudgetBog 2 skriver man beløbet pr måned og der er altså plads til 12 beløb pr tracker/challenge.

Det er kun Min BudgetBog 1 som har kalenderoversigt.
Det er kun Min BudgetBog 2 som har 52 ugers Opsparingschallenge.
Min BudgetBog 2 har også en oversigt med sammenlægning af de 5 års økonomi, hvor Min BudgetBog 1 ikke har en samlet oversigt over de 12 måned, den skal man lave i Min BudgetBog 2.

Beskrivelse fra bogens bagside:

Dette er en BudgetBog på årsbasis, som du udfylder med dine egne tal.

Bogen guider dig gennem 5 år af din privatøkonomi. Du udfylder dit forventede årsbudget, laver beregninger ift budgetkonto og forbrugskonto, du lister alle dine opsparinger og gældsposter, udregner din Net Worth og opsætter mål for din økonomi.

Du udfylder et detaljeret regnskab, der er delt i indtægter, udgifter til bolig, transport, øvrige faste, diverse, mad, gæld, opsparing og investering, med mulighed for at lave personlige underkategorier. Desuden indeholder bogen adskillige No Spend-52 uger, Forbrugstrackers og Opsparingschallenges.

Min BudgetBog 2 kan både bruges enkeltstående, for dig der ønsker et overblik over din økonomi de næste 5 år, eller som supplement til BudgetBog 1: Økonomisk Overblik på Månedsbasis.

Siderne er sort-hvid og ikke dekoreret, for at give dig muligheden for at stå for den del; at dekorere og personliggøre din bog.

FamilieFinanser

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *