Bog: Min BudgetBog 1

Min BudgetBog 1 – Økonomisk Overblik på Månedsbasis

Min BudgetBog 1 – Økonomisk Overblik på Månedsbasis

Størrelse: A5 og 220 sider. Papirkvalitet 120g.

Bogen indeholder følgende:

Forventet Årsbudget – her laves en total oversigt over alle indtægter og udgifter, som du forventer i løbet af de næste 12 måneder.

Budgetkonto og Forbrugskonto – beregn hvad du skal bruge på henholdsvis budgetkonto og forbrugskonto i løbet af året, samt hvor meget du skal overføre hver måned.

Opsparing og Gæld – få overblik over alt hvad du allerede har opsparet, investeret og alt hvad du skylder.

Net Worth – en beregning, der også tager højde for værdier fra fast ejendom, pensioner, dagsværdien på din bil med mere.

Drømmen – sæt ord på din drøm, det hjælper dig til at nå dine mål.

Økonomiske Mål – opsæt præcise, målbare og attraktive mål for din økonomi de næste 12 måneder.

Månedssider – skriv månedens navn og dekorer siden hvis du har lyst. Bogen er lavet uden fortrykte måneder, sådan at du kan starte når som helst på året.

Kalender  – hver måned starter med en kalenderside, hvor du kan skrive ting du skal huske vedrørende din økonomi, fx aftaler med bank eller forsikring,  overførsler du skal lave (fx til din opsparing). Du kan også bruge siden til at skrive dine arbejdstider ned, til når du tjekker lønseddel.

Delmål – udfyld månedens delmål, så de beskriver hvordan du konkret vil bevæge dig tættere på dine økonomiske mål.

Månedens regnskab – noter dine udgifter og dit forbrug løbende gennem måneden. Regnskabet er delt i indtægter, udgifter til bolig, transport, øvrige faste, diverse, mad, gæld og opsparing/investering.

Procent – omregn dine tal for månedens udgifter til procent, og se fx din månedlige opsparingsprocent.

Statistik – her kan du hver måned farvelægge hvor mange procent af dine penge  der er gået til dine udgifter fordelt i kategorierne.

Forbrugsfri Måned – her farver du et felt for hver dag, hvor du ikke har brugt nogle penge. Du kan også sætte et maxbeløb pr dag, og farve et felt for hver dag det lykkes.

Forbrugstracker – du kan tracke forskellige kategorier af udgifter, som du gerne vil se dit forbrugsmønster for. Du kan fx tracke hvor ofte du handler dagligvarer, tøj, snacks eller andet. Track eventuelt forskellige kategorier fra måned til måned.

Opsparingschallence – kan bruges på flere forskellige måder, fx kan du opsparer 1 kr den 1. i måneden, 2 kr den 2. i måneden osv, det giver knapt 500 kr på en måned, og du kan selvfølgelig også starte bagfra med beløbene, så du opsparer 31 kr d 1. i måneden, 30 kr den 2. i måneden – du kan også sætte et ekstra 0 bag datoen, så du opspare 10 kr den 1. i måneden og 310 kr den 31. i måneden. Så ender du med knapt 5.000 kr. Du kan også bruge trackeren sådan, at du skriver beløb for ting du har solgt, pant du har fundet på gåturen, eller penge du sparer mens du kvitter en dyr vane, fx to-go kaffe, bagerbesøg, skrabelodder eller tobak. Denne side kan også bruges forskelligt fra måned til måned.

Budget vs Regnskab – indsæt og sammenlign tallene fra det forventede budget, med tallene fra regnskabet over de faktiske udgifter.

Evaluering af Mål og Delmål – tjek om delmålene blev nået, og vurder om de skal reguleres til næste måned. Og se hvor langt du hver måned når, I forhold til dine overordnede mål.

Årsbudget vs Årsregnskab – her sammenholdes det forventede årsbudget med det faktiske årsregnskab for de seneste 12 måneder. Dine personlige valg af kategorier, gør dit overblik langt mere brugbart. Mad kan du med fordel inddele i underkategorier, fx dagligvarer, husholdningsprodukter, takeaway, restaurant, snacks o.l. Det samme gør sig gældende for diverse, som kan inddeles i underkategorier som fx tøj og sko, gaver, fornøjelser, ferie, lommepenge, kæledyr, helbred, ting til hjemmet, makeup og frisør, osv osv.

Du kan fx bruge overstregningstusser i forskellige farver, når du inddeler i kategorier, og på den måde farvelægge dine 12 månedsregnskaber med indtægt og udgifter. Du kan også bruge kuglepenne/fineliners med forskellige farver, når du skriver dine udgifter ind hver måned.

Ét år senere – lav en ny beregning af din Opsparing og Gæld, og af din Net Worth,  og se forskellen fra det du udfyldte for et år siden.

Evaluering af Mine Økonomiske Mål – nåede du dine økonomiske mål for året? Her kan du evaluere hvert mål. Eventuelt kan du lave et regnestykke som viser hver mange procent af målet du har opnået- eller overpræsteret. Du kan også nedskrive tanker om din fremtidige økonomi.

Forskellen på Min BudgetBog 1 og Min BudgetBog 2

Det var oprindeligt min tanke, kun at lave én bog med budget/regnskab for både måned og år, men det blev alt for mange sider. Derfor er det blevet til to bøger, for at rumme hele “mit koncept” for hvordan jeg bogfører vores økonomi.

Min BudgetBog 1 består af 12 måneders regnskab. Under hver måned bogføres alle månedens udgifter, fordelt på kategorierne (Bolig, transport, øvrige faste udgifter, mad og diverse). Du har i denne bog, et meget detaljeret billede af din økonomi fra måned til måned, altså hvordan pengene fordeler sig på den enkelte måned

BudgetBog 2 består af 5 års regnskab. I hver kategori, laver du personlige underkategorier. Fx under “Diverse ” kan du lave op til 8 underkategorier, fx tøj, gaver, helbred, husdyr osv. Du har i denne bog, det store overblik over hvor mange penge der bruges på hver kategori og underkategorier, hvert år.

Bøgerne kan altså bruges enkeltstående, eller som supplement til hinanden. De tegner det økonomiske overblik på forskellige måder, jeg bruger selv begge dele.

Sparechallenges og trackere i Min BudgetBog 1 løber over en måned, hvor man kan skrive 31 beløb. I Min BudgetBog 2 skriver man beløbet pr måned og der er altså plads til 12 beløb pr tracker/challenge.

Det er kun Min BudgetBog 1 som har kalenderoversigt.
Det er kun Min BudgetBog 2 som har 52 ugers Opsparingschallenge.
Min BudgetBog 2 har også en oversigt med sammenlægning af de 5 års økonomi, hvor Min BudgetBog 1 ikke har en samlet oversigt over de 12 måned, den skal man lave i Min BudgetBog 2.

Beskrivelse på bogens bagside:

Dette er en BudgetBog på månedsbasis som du udfylder med dine egne tal.

Bogen guider dig gennem 12 måneder af din privatøkonomi. Du udfylder dit forventede årsbudget, laver beregninger ift budgetkonto og forbrugskonto, du lister alle dine opsparinger og gældsposter, udregner din Net Worth og opsætter mål for din økonomi

Hver måned indeholder en kalenderoversigt, delmål, og et detaljeret regnskab, der er delt i indtægter, udgifter til bolig, transport, øvrige faste, diverse, mad, gæld, opsparing og investering, med mulighed for at lave personlige underkategorier. Der er desuden No Spend/Forbrugsfri Måned, Forbrugstracker og Opsparingschallenge hver måned.

Bogen er lavet uden fortrykte måneder, sådan at du kan starte når som helst på året. Siderne er sort-hvid og ikke dekoreret, for at give dig muligheden for at stå for den del; at dekorere og personliggøre din bog.

FamilieFinanser

2 kommentarer

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *