Budget & Budgetkonto

 • Denne side indeholder:
  • ÅrsBudget
  • Beregn budgettet
  • BudgetKonto
  • Beregn månedsgennemsnittet
  • Betalingsservice
  • Værktøjer til dit Budget

På denne side finder du, en udførlig gennemgang af budgetlægning, fra start til slut. For dig som skal lave dit første budget,  eller for dig der har brug for at genfinde overblikket over din økonomi. Forskellen på budget og regnskab er, at budgettet er de tal man forventer (før) og regnskabet er de reelle tal (efter).

Årsbudget

Et årsbudget er en oversigt over, hvordan du forventer, at din økonomi vil se ud de næste 12 måneder. Hvis du har lavet et regnskab for din økonomi sidste år, kan du bruge disse tal når du laver dit forventede årsbudget. Ellers må du finde tallene i netbanken, så godt som du kan. Det er altid bedre at sætte budgettet lidt for højt, end lidt for lavt.

1. Indtægt

Din forventede indtægt er hvad du normalt får udbetalt i fx løn, feriepenge, bonus, børnefamilieydelse, tilskud, SU osv. Husk at fx månedsløn skal ganges med 12, sådan at det beløb du skriver, er for 12 måneder

Vores indtægt er vores begges løn, samt den offentlige børnefamilieydelse.
Vores løn kan svinge lidt fra måned til måned,  min max med nogle hundrede kroner og mandens med et par tusinde.

Når jeg laver budget, regner jeg med det vi normalt har udbetalt som minimum, og de måneder hvor der er mere udbetalt,  er der bare flere penge til gældsafvikling/opsparing/investering.

Børnefamilieydelsen udbetales hvert kvartal,  altså hver tredje måned = 4 × pr år. Derudover har jeg i år budgetteret med, at vi får solgt nogle af de ting vi ikke bruger (på DBA), beløbet er 3000 kr, som var det vi solgte for sidste år.

Jeg har også skrevet de sidste indefrosne feriepenge ind i budgettet. Sidste år fik vi udbetalt 3 ud af de 5 ugers feriepenge, så tallet i budgettet er sidste års udbetaling, divideret (÷) med 3, gange (×) med 2.

2. Boligudgifter

Dine boligudgifter kan være fx husleje, huslån, realkreditlån, husforsikring, ejendomsskat, vedligehold, vand, el og varme.

Vores udgifter til bolig er realkreditlån, husforsikring, ejendomsskat, forbrug og vedligeholdelse. Beløbet til vedligeholdelse er sat en del højere end sidste år, fordi vi har nogle projekter planlagt for huset i år.

Realkreditlånet sparede vi 320.000 kr på at omlægge, og el sparer vi på, ved at skifte el-selskab hver halve år. Boliglånet i banken betalte vi ud før tid og sparede 67.000 kr. Læs mere:

3. Transportudgifter

Transport er udgifter til bil, campingvogn, cykel, brændstof, billån, bilforsikring, afgift og vedligehold. Transport dækker også over bus, tog, betalingsbro, taxa mv.

4. Øvrige faste udgifter

Øvrige faste udgifter er fx abonnementer på mobil, internet, streaming, fitness, app’s o.l. Det er kontingenter og medlemskaber fx til fritidsaktiviteter, bogklub, fagforening mv. Det er forsikringer fx ulykkeforsikring, indboforsikring, rejseforsikring, sundhedsforsikring, lønsikring og a-kasse.

5. Gæld/Opsparing

Under gæld/opsparing skriver du i første omgang, de årlige udgifter til alle de lån og/eller opsparinger du har.

Altså opsparinger som skal opnås i år. Vi forventer fx at kommunen beslutter at her skal kloarkeres i år, så det er en ufravigelig opsparing. Beløbet til investering, er først skrevet på til sidst i beregningen af budgettet.

6. Diverse

Diverse dækker over fx tøj, gaver, ting, lommepenge, fornøjelser og ferie, samt udgifter til fx helbred (fx tandlæge, medicin, fysioterapi, fodterapi mv.) Det er også her der noteres udgifter til frisør og andet vedrørende udseende.

Det er rigtig vigtigt at få sat nogle realistiske tal på diverseposterne. Ofte bruger man mere her på årsbasis, end man lige umiddelbart tror.

7. Mad

Posten mad, kan inddeles i fx dagligvarer, takeaway, restaurant og snacks. Start med at kigge nogle måneder tilbage i netbank, og se hvad forbruget er i gennemsnit pr måned.

Du kan læse mere om vores investeringer, og om vores tøjregnskab på 6500 kr total for os alle 4. Det handler om, at vi så vidt som muligt, altid køber brugt. I 2019 havde vi et familieprojekt om udelukkende at købe brugt.

Beregn budgettet

Til slut regner du alle beløb sammen. Alle beløb der hører under indtægt skal lægges sammen (+). Alle andre beløb skal trækkes fra (-) den samlede indtægt.

Hvis dit budget er = 0, er det super fint. Hvis resultatet er negativt, er dit budget i underskud. Så er du nødt til enten at hæve din indtægt, ved at tjene mere – eller sænke dine udgifter.

Er der penge til overs, kan de bruges på ekstraordinær gældsafvikling, opspares eller investeres.

BudgetKonto

En budgetkonto er vigtig, sådan at man kan fordele sine udgifter jævnt over hele året. På den måde har man samme rådighedsbeløb hver måned, og sørger for at der er penge på kontoen, når de store udgifter skal betales.


Hvor mange penge som skal tilføres din budgetkonto hver måned, beregner vi nu. Marker de udgifter i din årsbudget, som betales fra budgetkontoen (eller som du ønsker fremover skal betales fra en budgetkonto, og opret herefter kontoen.)

Vi har kun 2 konti, budgetkontoen og forbrugskontoen, så jeg har markeret med henholdsvis pink og blå til højre for beløbet, som viser hvilken konto de betales fra.

Normalt vil alle udgifter til bolig, faste udgifter og gæld/opsparing høre til budgetkontoen, mens mad og diverse og alt andet du betaler med betalingskort, trækkes på forbrugskontoen.

Kategorierne under transport kan være fordelt på begge konti, eller høre til budgetkontoen. Det kommer som regel an på, om du betaler brændstof fra dit betalingskort altså forbrugskontoen, eller om du har et brændstofkort som afregnes på budgetkontoen.

Vi har pengene til gaver, helbred og ting på budgetkontoen, fordi at udgifterne ikke er fordelt ensartet på månederne, som fx mad er.

Mobil og streaming bliver trukket fra forbrugskontoen, fordi de betalinger er knyttet op på betalingskort og ikke betalingsservice.

Beregn månedsgennemsnittet

Plus alle tal fra budgetkontoen, og divider (÷) med 12. Så har du beløbet for hvad der skal afsættes til din budgetkonto hver måned.

De penge som er til overs på budgetkontoen nogle måneder, skal naturligvis blive stående på kontoen, til fremtidige betalinger andre måneder.

Betalingsservice

Gør det nemt for dig selv, og lad alt der kan automatiseres, blive det.
På et girokort vil altid stå oplysninger til PBS, dette indtastes i netbank når man betaler regningen,  og derefter kører betalingerne helt af sig selv.
Man bør dog stadig tjekke hver måned, at alle betalinger gennemføres, og at beløbet er rigtigt.

Værktøjer til dit Budget

God arbejdslyst med at få lavet dit forventede årsbudget, og beregninger til budgetkontoen. Skriv endelig en kommentar, hvis du har nogle spørgsmål

Bloggen FamilieFinanser 

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *